Jak kupić?

Poniżej publikujemy jak wygląda proces obsługi klienta

w trakcie realizacji inwestycji

Warunki zakupu

,,Warunki zakupu

1. Umowa rezerwacyjna

Umowa rezerwacyjna wiąże się z wniesieniem wpłaty w ustalonej kwocie. Podpisanie umowy rezerwacyjnej daje Państwu pewność, iż wybrane mieszkanie nie zostanie sprzedane przed momentem uzyskania finansowania.

2. Finansowanie zakupu

Naszym klientom zapewniamy profesjonalną obsługę doradcy finansowego i wszelką pomoc przy wyborze formy finansowana i uzyskaniu kredytu hipotecznego na zakup mieszkania.

3. Umowa deweloperska

Wszystkie aspekty związane z nabywaniem mieszkań budowanych w systemie deweloperskim uregulowane zostały zapisami Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U.11.232.1377) tzw. Ustawy Deweloperskiej, która weszła w życie dnia 29 kwietnia 2012 roku. W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do zapoznania się z treścią ustawy, poniżej zaś przedstawiamy wybrane zagadnienia dotyczące samej procedury zakupu.

Formalnym zobowiązaniem pomiędzy deweloperem a nabywcą jest podpisanie Umowy Deweloperskiej, która jest zawierana w formie Aktu Notarialnego. Na jej podstawie Deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego lokalu na Nabywcę, po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego (zakończeniu realizacji), a Nabywca zobowiązuje się do uregulowania należności na poczet ceny nabycia tego lokalu. Umowa określa szczegółowo specyfikację mieszkania oraz standard wykończenia.

Na podstawie Umowy Deweloperskiej, w Księdze Wieczystej prowadzonej dla nabywanej nieruchomości dokonywany jest wpis roszczenia Nabywcy o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na Nabywcę.

Koszt aktu wpisania do hipoteki ponosi Deweloper i Nabywca 50/50.

W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, uniemożliwiających dokonanie wpłaty w terminie przewidzianym harmonogramem niezbędne jest pisemne poinformowanie Dewelopera o tym fakcie .

4. Umowa końcowa

Umowa sporządzona w formie Aktu Notarialnego podpisywana po protokolarnym przekazaniu mieszkania. Na jej podstawie przenoszona jest na klienta własność mieszkania i stanowi podstawę do założenia nowej Księgi Wieczystej.

Zakup miejsca postojowego w garażu podziemnym lub naziemnym oraz komórki lokatorskiej jest równoważny z nabyciem prawa własności do udziału we współwłasności.

Koszt sporządzenia tego aktu i opłaty sądowe pokrywa w całości Nabywca.

——————————————————————————————————————————————————————————

Masz pytania?

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa wszystkie pytania.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego  509 518 885, 793 001 003

i biura przy ul. Młyńskiej 17 w Zamościu.

Biuro czynne w dni robocze w godzinach 8.00-16.00,

w pozostałe dni po wcześniejszym uzgodnieniu.